+34 933 532 561
adm@3r-solucion.es
A 3R Soluciones hem evolucionat enfocant-nos en la gestió completa de residus industrials, subministrament de productes químics i recuperació de metalls preciosos, especialitzant-nos en processos avançats per a la manipulació segura i eficient dels materials.


Oferim solucions especialitzades: des de la recollida fins a la disposició final dels residus, des de l'avaluació de les necessitats fins a l'entrega dels productes químics, des de la determinació de la reciclabilitat fins al retorn del valor del metall preciós existent en el producte, i tot això assegurant un enfocament integral i sostenible, contribuint activament a la protecció del medi ambient.


Gestió de Residus Industrials

Implica el maneig responsable dels
residus generats per processos
industrials
, des de la seva recol·lecció i emmagatzematge fins al seu tractament, reciclatge o disposició final.
Més informació

Subministrament de Productes Químics

Disposem d’una cartera molt extensa de productes químics i formulacions per a la indústria ajustats als requisits tècnics, d’envàs i de servei dels nostres clients.
Més informació

Recuperació de Metalls 
Preciosos

Facilitem la gestió de residus que contenen metalls preciosos amb l'objectiu de proporcionar el major retorn possible per a la recuperació de metalls del grup del platí.
Més informació

Gestió sostenible 
de residus

Facilitem una gestió ambiental eficient i convenient a través d'una atenció personalitzada.

Revalorització 
de residus

Optimitzem i gestionem de manera més responsable per a reutilitzar, reciclar o reduir residus.

Tràmits i 
gestions

Gestionem la documentació
administrativa necessària per a la gestió dels seus residus.

Assessorament
tècnic

Assessorem els nostres clients
durant tot el procés de gestió dels residus.
A 3R soluciones hem evolucionat enfocant-nos en la gestió completa de residus industrials, subministrament de productes químics i recuperació de metalls preciosos, especialitzant-nos en processos avançats per a la manipulació segura i eficient dels materials.
Inscrit en el Registre de Gestors de
Residus de Catalunya com a:

Agent.-   A-10009
Negociant.-  N-10011

A 3R Soluciones ens dediquem a la gestió responsable i sostenible de residus industrials, primeres matèries
i metalls preciosos.

Passeig Valldaura, 241, At.1ª
08016 Barcelona
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram